СЕМИНАР У НАШОЈ ШКОЛИ

Дана 24.12. и 25.12.2016. године у нашој школи је одржан семинар “УСАВРШАВАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА ЗА САВРЕМЕНО ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА“. Теме семинара су биле: Оцењивање између теорије и праксе; Оцењивање засновано на стандардима; Елементи оцене; Планирање оценивања; Закључивање и давање повратне информације.

Аутори и реализатори семинара су Светлана Димитријевић и Гордана Марковић Сакић. Семинару је присуствовало 30 професора наше школе, а циљ семинара је оснаживање наставничких компетенција за објективно, континуирано и подстицајно оцењивање са јасном повратном информацијом.