Школа данас

Од почетка школске 1981/82 године, када је завршен садашњи објекат у коме се школа налази, па све до данашњег дана, ученици и професори су заједничким снагама радили на стицању нових знања и вештина у учионицама и кабинетима, под много бољим условима него што је то било у ранијим временима, када се кубурило како са простором за извођење наставе тако и са наставним средствима.

Иако се школа налази у сиромашној средини, заједничким снагама колектива, локалне самоуправе и Министарсва, успева да обезбеди материјална средства , опрему и друге потребштине неопходне за квалитетан рад и образовање.

У школи, данас постоји велики број кабинета, са одговарајућим наставним средствима, потребним да се квалитетно обуче и стекну знања и вештине ученици гимназије, економске школе, угоститељи и трговци. Такође школа поседује и велики број спортских терена неопходан за наставу физичког васпитања.

Табела 1 – Намена и распоред школског простора

Редни број Назив просторије Број просторија Површина (м2)
1. Учионица за теоријску наставу 5 288,65
2. Кабинет за физику 1 74,70
3. Кабинет за хемију 1 55, 50
4. Кабинет за биологију 1 55, 50
5. Кабинет за трговинско пословање 1 Користи се једна учионица
6. Кабинет за услуживање 1 40
7. Кабинет за куварство 1 55,45
8. Кабинет за информатику 1 101,10
9. Припремне просторије за кабинете 4 50, 00
10. Фискултурна Сала 1 1000,00
11. Зборница 1 55,50
12 Канцеларије 3 45,60
13. Библиотека 1 40,00
14 Остале просторије 8 142,30
15. Помоћне просторије 4 80,00
Свега 31 2084,00

Остали школски простор

  • Школско двориште 1400 м2
  • Кошаркашко игралиште 600 м2
  • Рукометно игралиште 800 м2
  • Тениско игралиште 1100 м2

Осим кабинета у школској згради, за остваривање професионалног оспособљавања ученика. Школа користи и одговарајуће трговачке и угоститељске објекте.

Наставна средства

Школа је опремљена са наставним средствима, училима и осталом опремом која задовољава услове по нормативу. Посебно треба истаћи кабинет рачунарства и информатике, опремљен рачунарима и опремом најновије генерације.