Образовни профили

У школској 2017/20018 години, у оквиру Средње школе “Вук Караџић”, уписани су ученици, груписани у одељења следећих профила занимања:

  • Гимназија – општи тип
  • Економски техничар
  • Угоститељ (кувар)

За школску 2017/2018 годину, планиран је упис 120 ученика, који су требали бити разврстани у четири одељења следећих профила занимања:

  • Економски техничар – једно одељење са укупно 30 ученика
  • Гимназија (општи тип) – два одељења са укупно 60 ученика
  • Угоститељство –  занимање кувар са укупно 30 ученика

Гимназија

У школској 2017/2018 години по плану и програму, а по одобрењу Министаства просвете, планирано је да се изврши упис ученика у два одељења Гимназије – општи смер.

Одељења би по плану требала да имају по 30 ученика, што значи да у нашој школи у оквиру Гимназије има места за укупно 60 ученика.

За пријем у Гимназију је потребно положити пријемни испит из српског језика и математике по програму Министарства просвете Републике Србије.

Туристички техничар

У школској 2017/2018 по плану и програму, а по одобрењу Министаства просвете, планирано је да се изврши упис ученика у једно одељење  смера Туристички техничар.

Одељење би по плану требала да има 30 ученика, што значи да у нашој школи у оквиру туристичких техничара  има места за укупно 30 ученика.

За пријем у Туристичке техничаре је потребно положити пријемни испит из српског језика и математике по програму Министарства просвете Републике Србије.

Угоститељска школа

У школској 2017/2018 по плану и програму, а по одобрењу Министаства просвете, планирано је да се изврши упис ученика у једно одељење са смером -Кувар.

Одељење би по плану требало да има 30 ученика, што значи да у нашој школи у оквиру овог одељења има места за укупно 30 ученика.

Настава у оквиру одељења са смером Кувар, се одвија по наставном плану и програму који је прописало Министарство просвете Републике Србије, са великим бројем часова практичне наставе која се одвија по разним угоститељским објектима, као и добро опремљеним школским кабинетом, тако да је ученицима осигурано стицање знања везаних за трговину.