Контакт

Средња школа “Вук Караџић” Љубовија се налази у улици Дринска  у Љубовији. Адреса школе је:

Средња школа”Вук Караџић”
Дринска ББ
15320 Љубовија

Телефони преко којих може да се оствари контакт и добију све потребне информације везане за рад школе су:

Директор школе
Тел: 015/ 561-868

Секретар школе (рачуноводство)
Тел: 015/ 561-773
Факс: 015/ 561-773

Службена е-маил адреса: vkaradzic@ptt.rts