Матуранти

У прошлој ј школској 2013/2014 години укупно је матурирало  99 ученика у завршним разредима, од чега 45 ученика у Гимназији, 29 ученика у Економској школи-смер економски техничар, и 25 ученика смерова трговац, конобар и кувар.

Одељење IV 1, завршна година Гимназије, имало је  укупно 28 ученика. Разредни старешина је била професор Соња Мандић.

Одељење IV 2, завршна година Гимназије, имало је укупно 17ученика. Разредни старешина је била професор Зорица Павловић.

Одељење IV е, завршна година Економске школе, имало је укупно 29 ученика. Разредни старешина је била професор Ружица Јеремић.

Одељење III ту, завршна година комбинованог одељења са струкама трговац и кувар, имало је укупно 25 ученика. Разредни старешина је била професор Љубица Николић.

Матуранти су завршили са средњим школовањем по завршетку матурских испита, чиме су стекли одговарајуће дипломе, које ће им бити потребне за даље школовање или за запошљавање.