Професори

Квалификациона структура кадрова одговара захтевима Норматива о стручној спреми наставника за извођење наставе у овој врсти школе и Правилника о педагошкој норми наставника.

Већи део наставног кадра чине запослени у Школи, а Уговором о извођењу наставе до 30% обезбеђен је остатак наставног кадра.

Наставни кадар школе

Школа је обезбедила одговарајући стручни кадар за извођење наставе и других облика рада у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у настави у стручним школама.

Сви облици образовно-васпитног рада са ученицима стручно су заступљени па Школа у потпуности испуњава кадровске услове за рад .

У школи је укупно запослено 39 професора, од чега су три ангажована по уговору о извођењу наставе.

Професори су:

 • Српски језик …………………………………………………………Нада Новаковић
 • Српски језик …………………………………………………………Соња Мандић
 • Српски језик  ………………………………………………………..Давид Мандић
 • Српски језик  …………………………………………………………Маријана Ђокић
 • Руски језик  ……………………………………………………………Нада Беатовић
 • Енглески језик  ………………………………………………………Александра Ивановић
 • Енглески језик  ………………………………………………………Надежда Петровић
 • Енглески језик ……………………………………………………….Бојана Радовић
 • Латински језик  ………………………………………………………Весна Пешић
 • Француски језик  ……………………………………………………Весна Пешић
 • Математика…………………………………………………………….Васић Слободанка
 • Математика  ………………………………………………………….. Раде Лукић
 • Математика  ……………………………………………………………Милан Протић
 • Ликовно  ………………………………………………………………….Бојан Грујић
 • Историја  ………………………………………………………………….Милада Томић
 • Физика  …………………………………………………………………….Жељка Марковић
 • Географија  ………………………………………………………………Милена Пуртић
 • Физичко васпитање  ……………………………………………….Зорица Павловић
 • Грађанско васпитање  …………………………………………..  Нада Беатовић
 • Хемија  ……………………………………………………………………..Снежана Кнежевић
 • Биологија  ………………………………………………………………..Биљана Јањић
 • Физичко васпитање  ……………………………………………….Александар Тимотић
 • Веронаука  ……………………………………………………………….Бранко Лукић
 • Веронаука ………………………………………………………………. Јанко Јаковљевић
 • Куварство  ………………………………………………………………..Милија Васић
 • Услуживањем са практичном наставом  ………………..Милош Васић
 • Економска група предмета……………………………………… Андрија Крстић
 • Економска група предмета……………………………………….Драгана Арсић
 • Економска група предмета……………………………………….Данијела Вујић
 • Економска група предмета……………………………………….Драгана Петровић
 • Уставно и привредно право …………………………………… Данијела Мијаиловић
 • Хигијена и екологија………………………………………………….Марија  Јањић
 • Филозофија, социологија …………………………………………Марко Медић
 • Информатика……………………………………………………………..Владан Ракић
 • Информатика  ……………………………………………………………Ђорђе Митровић
 • Информатика …………………………………………………………….Немања Грујић
 • Психологија ……………………………………………………………….Марина Лукић