Професори

Квалификациона структура кадрова одговара захтевима Норматива о стручној спреми наставника за извођење наставе у овој врсти школе и Правилника о педагошкој норми наставника.

Већи део наставног кадра чине запослени у Школи, а Уговором о извођењу наставе до 30% обезбеђен је остатак наставног кадра.

Наставни кадар школе

Школа је обезбедила одговарајући стручни кадар за извођење наставе и других облика рада у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у настави у стручним школама.

Сви облици образовно-васпитног рада са ученицима стручно су заступљени па Школа у потпуности испуњава кадровске услове за рад .

У школи је укупно запослено 36 професора, од чега су три ангажована по уговору о извођењу наставе.

Професори су:

 • Српски језик ………………………………………………………………Нада Новаковић
 • Српски језик ………………………………………………………………Соња Мандић
 • Српски језик  ……………………………………………………………..Давид Мандић
 • Српски језик  ……………………………………………………………..Мирјана Мирић
 • Руски језик  ………………………………………………………………..Нада Беатовић
 • Енглески језик  ……………………………………………………………Александра Ивановић
 • Енглески језик  ……………………………………………………………Надежда Петровић
 • Латински језик  ……………………………………………………………Весна Пешић
 • Француски језик  ………………………………………………………..Весна Пешић
 • Математика…………………………………………………………………Васић Слободанка
 • Математика  ………………………………………………………………..Раде Лукић
 • Математика  ……………………………………………………………….Милан Протић
 • Ликовно  ……………………………………………………………………Бојан Грујић
 • Историја  ……………………………………………………………………Милена Јовановић
 • Хемија  ………………………………………………………………………Обрад Авдаловић
 • Физика  ……………………………………………………………………..Жељка Марковић
 • Географија  ………………………………………………………………..Оливера Пантелић
 • Физичко васпитање  …………………………………………………….Зорица Павловић
 • Грађанско васпитање  ………………………………………………… Нада Беатовић
 • Хемија  ……………………………………………………………………..Снежана Кнежевић
 • Биологија и екологија  …………………………………………………Биљана Јањић
 • Физичко васпитање  …………………………………………………….Ненад Тријић
 • Веронаука  ………………………………………………………………..Бранко Лукић
 • Куварство  ………………………………………………………………….Милија Васић
 • Услуживањем са практичном наставом  …………………………..Милош Васић
 • Економска група предмета…………………………………………… Андрија Крстић
 • Економска група предмета……………………………………………Драгана Арсић
 • Економска група предмета…………………………………………… Ружица Јеремић
 • Економска група предмета…………………………………………….Данијела Вујић
 • Економска група предмета…………………………………………. ..Драгана Петровић
 • Хигијена……………………………………………………………………..Биљана  Јањић
 • Филозофија, социологија и психологија……………………………Марко Медић
 • Информатика………………………………………………………………Владан Ракић
 • Информатика  …………………………………………………………….Ђорђе Митровић