Такмичења

У току школске године, ученици средње школе “Вук Караџић”, учествују на разним такмичењима, како из предмета које похађају у току редовне наставе, тако и на такмичењима из области културе, спорта и др.

Горе наведеним такмичењима се у нашој школи посвећује доста пажње. У оквиру годишњег плана рада предвиђен је велики број часова додатне наставе, разних секција и ваннаставних активности, како би се ученици што боље спремили за такмичења и тако постигли добре резултате представљајући нашу школу у најбољи могући начин.

Сваке године имамо представнике на републичким такмичењима из разних предмета, те слободно можемо рећи, да спрам броја ученика и постигнутих резултата на такмичењима, наша школа спада међу боље школе у нашој земљи.