Образовни профили

У школској 2018 – 2019.  години, у оквиру Средње школе “Вук Караџић”  уписани су ученици груписани у одељења следећих профила занимања:

  • Гимназија – општи тип
  • Економски техничар
  • Угоститељ (кувар)

Школа је према плану мреже за школску 2018 – 2019. годину уписала 336 редовних  и једног ванредног ученика. У Средњој школи „Вук Караџић“ у Љубовији је уписано по:

  • два одељења Гимназије – општи тип у први, други, трећи и четврти разред (укупно осам одељења),
  • једно одељење Економске школе – економски техничар у први, други, трећи и четврти разред (укупно четири одељења),
  • једно одељење Угоститеља (кувара) у првом, другом и трећем разреду (укупно три одељења).

Преко 50% ученика су ученици путници. Највећи број ученика – путника је из Републике Српске, а остали из правца М. Зворника, Б. Баште и Ваљева према Љубовији. Аутобуски саобраћај је углавном уклопљен према сменском раду школе и редовно функционише изузев у ређим случајевима у зимском периоду.

Социјална структура ученика је различита. Већи број ученика  има услове за рад и учење. Међутим тешка економска ситуација, незапосленост родитеља и нередовна примања се одражавају на стандард живота ученика, а самим тим и на могућности набавке учила и уџбеника. Истина уџбеници су на време одштампани, али ни једна књижара у Љубовији нема програм набавке уџбеника за Средње школе што отежава додатно набавку истих.

Из тог разлога треба  извршити набавку уџбеника у школску и градску библиотеку где би ученици на реверс узимали уџбенике, а посебно ученици лошег материјалног стања,  уз посебну  финансијку помоћ Општине и Републике, као и донатора.

Због путовања већи број ученика је тешко укључити у ваннаставне активности, али уз помоћ професора потребно је ангажовати ученике који су склоним појединим наукама и вештинама.

X