Слободна радна места

У Средњој школи “Вук Караџић” у Љубовији упражњена су следећа радна места која се налазе на званичној листи Министарства просвете:

Редни број       (Слободно радно место/Предмет)               Проценат слободног радног места

1.                      Техничар одржавања инф.система и тех.                              50

2.                      Домар/мајстор одржавања                                                      100

3.                      Радник за одржавање хигијене-чистачица                            20

4.                      Угоститељство и туризам                                                          114

5.                      Руски језик                                                                                      10

6.                      Географија                                                                                     100

7.                     Економија,право  и администрација                                       10

8.                     Биологија                                                                                         5

9.                     Рачунарство и информатика                                                   60

10.                  Економија,право и администрација                                       270

11.                  Здравство и социјална заштита                                               10

12.                  Енглески језик                                                                                8

13.                  Историја                                                                                        105

14.                  Право и администарција                                                           10

15.                  Психологија                                                                                   20

16.                  Математика                                                                                  119

17.                  Хемија и неметали                                                                      95

18.                  Физичко васпитање                                                                   10

19.                  Грађанско васпитање                                                              10

Директор
Милан Јовановић

X