Педагог школе

У Средњој школи “Вук Караџић” на месту школског педагога запослена је Горица Перић.

X