Школски одбор и Савет родитеља

Школска 2023 - 2024. година

Школски одбор

 1. Биљана Јањић – председник
 2. Милада Томић
 3. Марко Медић
 4. Гордана Саватић
 5. Мирјана  Полић
 6. Јасмина Марковић
 7. Снежана Ненадовић
 8. Иван Дамљановић
 9. Весна Спасојевић

Савет родитеља

 1. Јелена Павловић I-1
 2. Мирослав Јовановић          
 3. Гордана Мићић             Iу
 4. Јасмина Марковић        II1
 5. Мирјана Полић      I
 6. Томка Митровић          I
 7. Јела Матић          III1
 8.  Крсто Нешковић             IIIтт
 9.  Весна Спасојевић      IIIу
 10. Снежана Ненадовић   IV1
 11. Слађана Тешић IVe