Стручни активи и Стручна већа

Стручни активи

Стручни актив за развојно планирање

 • Горица Кривак -координатор
 • Весна Пешић
 • Драгана Арсић
 • Снежана Кнежевић
 • Слободан Гачић
 • Представник Савета родитеља
 • Представник школског одбора

Стручни  актив за развој школског програма

 • Горица Кривак – координатор Тима
 • Љубиша Живковић – секретар
 • Биљана Јањић
 • Данијела Вујић
 • Владо Ракић
 • Снежана Кнежевић

Тим за самовредновање и вредновање рада школе

 • Горица Кривак – координатор Тима
 • Весна Пешић
 • Марко Медић
 • Драгана Арсић
 • Немања Грујић

Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања

 • Милан Јовановић
 • Горица Кривак
 • Марко Медић
 • Слободанка Васић
 • Биљана Јањић
 • Љубиша Живковић
 • Весна Пешић
 • Представник Савета родитеља
 • Представник Школског одбора

Тим за пружање додатне подршке ученицима

 • Горица Кривак – координатор Тима
 • Весна Пешић
 • Надежда Новаковић
 • Слободанка Васић
 • Милада Томић
 • Давид Мандић

Тим за инклузију

 • Горица Кривак – координатор Тима
 • Жељка Марковић
 • Надежда Новаковић
 • Слободанка Васић
 • Милада Томић
 • Давид Мандић

Тим за каријерно вођење и саветовање

 • Надежда Новаковић – координатор Тима
 • Нада Беатовић
 • Давид Мандић
 • Драгана Петровић
 • Милан Протић

Тим за професионални развој запослених

 • Горица Кривак- координатор Тима
 • Соња Мандић
 • Драгана Арсић
 • Раде Лукић
 • Љубиша Поповић
 • Зорица Павловић

Тим за маркетинг школе

 • Соња Мандић
 • Марко Медић
 • Ђорђе Митровић
 • Раде Лукић
 • Драгана Арсић
 • Слободан Гачић

Тим за развој међупреметних компетенција и предузетништва

 • Горица Кривак
 • Нада Беатовић
 • Драгана Петровић
 • Жељка Марковић
 • Раде Лукић
 • Љубиша Поповић
 • Зорица Павловић

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе

 • директор
 • Секретар
 • Стручни сарадник – педагог
 • Председници Стручних  већа

Стручна већа

Р.Б.Назив већаИме и презиме руководиоца
1.Стручно веће из области предмета српски језик и књижевностДавид Мандић
2.Стручно веће из области предмета за стране језикеВесна Пешић
3.Стручно веће из области предмета математика, информатика и рачунарствоЂорђе Митровић
4.Стручно веће из области  предмета друштвеих наукаМарко Медић
5.Стручно веће из области предмета физичко васпитањеЗорица Павловић
6.Стручно веће из области предмета музичка култура и ликовна култураЉубиша Поповић
7.Стручно веће из области економске групе предметаДрагана Арсић
8.Стручно веће из области предмета за природне наукеБиљана Јањић

X