Награде и похвале

У оквиру наше школе велика пажња се посвећује како образовном и васпитном раду, тако и култури и развоју спортског духа код ученика.

Разна такмичења по предметима, од општинских, до регионалних и републичких су одувек заступљена са представницима наше школе, чему се у школи придаје доста пажње.

Такође, школа учествује у свим врстама културних и спортских дешавања у општини а и шире.

Ученици који показују добре резултате у горе наведеним активностима представљају понос школе и увек настојимо да их истакнемо и помогнемо да постану још бољи.

Школа редовно похваљује и награђује ученике који постижу вансеријске резултате по предметима, на разним такмичењима, спортским активностима, културним дешавањима, али и по примерном понашању у школи и ван ње.

За похваљивање и награђивање ученика постоји низ правилника, као што је Правилник о избору ђака генерације.

X