Матуранти

Вуковци Средње школе "Вук Караџић" Љубовија - Генерација 2019-2020.

Матуранти Средње школе "Вук Караџић" Љубовија - Генерација 2019-2020.

Матуранти Средње школе "Вук Караџић" Љубовија - Генерација 2017-2018.

Матуранти Средње школе "Вук Караџић" Љубовија - Генерација 2016-2017.