Образовни профили

ГИМНАЗИЈА – ОПШТИ СМЕР

 • ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
 • НАЈОБУХВАТНИЈИ СМЕР
 • ЗАСТУПЉЕНИ ПРЕДМЕТИ ПРИРОДНИХ И ДРУШТВЕНИХ НАУКА
 • ДВА СТРАНА ЈЕЗИКА
 • ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
 • НАСТАВА СЕ ОДВИЈА У ОПРЕМЉЕНИМ УЧИОНИЦАМА И КАБИНЕТИМА
 • УЧЕНИЦИ СЕ ОСПОСОБЉАВАЈУ ЗА ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ
 • ВЕЛИКА ПРОЛАЗНОСТ НА ПРИЈЕМНИМ ИСПИТИМА НА ФАКУЛТЕТИМА

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

 • ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
 • ДОСТА ОПШТЕОБРАЗОВНИХ И СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА
 • МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА НАКОН СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ У РАЧУНОВОДСТВЕНИМ АГЕНЦИЈАМА
 • СТРУЧНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ
 • ПО ЗАВРШЕТКУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ УЧЕНИЦИ УПИСУЈУ РАЗЛИЧИТЕ ФАКУЛТЕТЕ И ВИШЕ ШКОЛЕ
 • БАВЕ СЕ ПОСЛОВИМА: МАРКЕТИНГ, КЊИГОВОДСТВО, БАНКАРСТВО, ФИНАНСИЈЕ, ИЗВЕШТАВАЊЕ…

КУВАР/КОНОБАР

 • ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ ТРИ ГОДИНЕ
 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ У ШКОЛСКОМ КАБИНЕТУ ЗА КУВАРСТВО И У РЕСТОРАНИМА
 • УЧЕНИК СЕ ОСПОСОБЉАВА ДА САСТАВЉА ЈЕЛОВНИК, ВРШИ ИЗБОР И ПРИПРЕМУ НАМИРНИЦА, СЕРВИРА ЈЕЛО
 • ПОЗНАЈЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАМИРНИЦА КАКО ТЕРИЈСКИ ТАКО И ПРАКТИЧНО

НАКОН ЗАВРШЕНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ:

 • МОГУЋНОСТ ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ
 • ЈЕДНОГОДИШЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
 • ОБРАЗОВАЊЕ НА ВИСОКИМ ШКОЛАМА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА