Наставни кадар

Школска 2018 - 2019.

Квалификациона структура кадрова одговара захтевима Норматива о стручној спреми наставника за извођење наставе у овој врсти школе и Правилника о педагошкој норми наставника.

Школа је обезбедила одговарајући стручни кадар за извођење наставе и других облика рада у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у настави у стручним школама.

Сви облици образовно – васпитног рада са ученицима стручно су заступљени па Школа у потпуности испуњава кадровске услове за рад.

У школи је укупно запослено 36 професора.

1. Српски језик Нада Новаковић
2. Српски језик Соња Мандић
3. Српски језик Давид Мандић
4. Руски језик Нада Беатовић
5. Енглески језик Александра Ивановић
6. Енглески језик Надежда Петровић
7. Енглески језик Бојана Радовић
8. Латински језик Весна Пешић
9. Француски језик Весна Пешић
10. Математика Васић Слободанка
11. Математика Раде Лукић
12. Математика Милан Протић
13. Ликовна култура Бојан Грујић
14. Музичка култура Љубиша Поповић
15. Историја Милада Томић
16. Физика Жељка Марковић
17. Географија Милена Пуртић
18. Физичко васпитање Зорица Павловић
19. Грађанско васпитање Нада Беатовић
20. Хемија Снежана Кнежевић
21. Биологија Биљана Јањић
22. Физичко васпитање Ненад Тријић
23. Веронаука Дејан Лукић
24. Куварство Милија Васић
25. Куварство Слободан Гачић
26. Услуживањем са практичном наставом Милош Васић
27. Економска група предмета Андрија Крстић
28. Економска група предмета Драгана Арсић
29. Економска група предмета Данијела Вујић
30. Економска група предмета Драгана Петровић
31. Уставно и привредно право Данијела Јовић
32. Хигијена и екологија Марија  Јањић
33. Филозофија, социологија Марко Медић
34. Информатика Владан Ракић
35. Информатика Ђорђе Митровић
36. Информатика Немања Грујић
37. Психологија Марина Лукић

Александра Ивановић

Енглески језик

Биљана Јањић

Биологија

Бојан Грујић

Ликовна култура

Бојана Радовић

Енглески језик

Весна Пешић

Латински језик, Француски језик

Владан Ракић

Рачунарство и информатика

Горица Кривак

Педагог

Давид Мандић

Српски језик и књижевност

Данијела Вујић

Економска група предмета

Данијела Јовић

Уставно и привредно право

Дејан Лукић

Катихизис

Драгана Арсић

Економска група предмета
X