Наставни кадар

Школска 2018 - 2019.

Квалификациона структура кадрова одговара захтевима Норматива о стручној спреми наставника за извођење наставе у овој врсти школе и Правилника о педагошкој норми наставника.

Школа је обезбедила одговарајући стручни кадар за извођење наставе и других облика рада у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у настави у стручним школама.

Сви облици образовно – васпитног рада са ученицима стручно су заступљени па Школа у потпуности испуњава кадровске услове за рад.

У школи је укупно запослено 36 професора.

1.Српски језикНада Новаковић
2.Српски језикСоња Мандић
3.Српски језикДавид Мандић
4.Руски језикНада Беатовић
5.Енглески језикАлександра Ивановић
6.Енглески језикНадежда Петровић
7.Енглески језикБојана Радовић
8.Латински језикВесна Пешић
9.Француски језикВесна Пешић
10.МатематикаВасић Слободанка
11.МатематикаРаде Лукић
12.МатематикаМилан Протић
13.Ликовна култураБојан Грујић
14.Музичка култураЉубиша Поповић
15.ИсторијаМилада Томић
16.ФизикаЖељка Марковић
17.ГеографијаМилена Пуртић
18.Физичко васпитањеЗорица Павловић
19.Грађанско васпитањеНада Беатовић
20.ХемијаСнежана Кнежевић
21.БиологијаБиљана Јањић
22.Физичко васпитањеНенад Тријић
23.ВеронаукаДејан Лукић
24.КуварствоМилија Васић
25.КуварствоСлободан Гачић
26.Услуживањем са практичном наставомМилош Васић
27.Економска група предметаАндрија Крстић
28.Економска група предметаДрагана Арсић
29.Економска група предметаДанијела Вујић
30.Економска група предметаДрагана Петровић
31.Уставно и привредно правоДанијела Јовић
32.Хигијена и екологијаМарија  Јањић
33.Филозофија, социологијаМарко Медић
34.ИнформатикаВладан Ракић
35.ИнформатикаЂорђе Митровић
36.ИнформатикаНемања Грујић
37.ПсихологијаМарина Лукић

Александра Ивановић

Енглески језик

Биљана Јањић

Биологија

Бојан Грујић

Ликовна култура

Бојана Радовић

Енглески језик

Весна Пешић

Латински језик, Француски језик

Владан Ракић

Рачунарство и информатика

Давид Мандић

Српски језик и књижевност

Данијела Вујић

Економска група предмета

Данијела Јовић

Уставно и привредно право

Дејан Лукић

Катихизис

Драгана Арсић

Економска група предмета
X