Распоред по сменама

Распоред по сменама

Образовни профил Одељења
I смена 07.00 – 12.45 Гимназија I1, I2, II1, II2, III1, III2, IV1, IV2
II смена 13.00 -18.45 Економски техничар, Tуристички техничар, Кувар IE, IIE, IIIЕ, IVЕ,  IУ, IIу, IIIу
 

X