Ученички парламент

Ученички парламент чине по два представника из сваког одељења. Ученици ће разматрати питања у складу са Законом о основама образовања и васпитања и Правилником о раду ученичког парламента.

Ученички парламент  се у току године бави следећим питањима везаним за рад и живот у школи:

  • учешће у реализацији Школског развојног плана
  • слободним и ваннаставним активностима
  • питањима школских екскурзија
  • учешћу на спортским и другим такмичењима
  • организацији манифестација ученика у школи и ван ње
  • разматра односе и сарадњу ученика и професора или стручног сарадника
  • обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање

Координатор за Ученички парламент  – Марко Медић.

 

X