Дан отворених врата

Школска 2022-2023. година

Ред.број

Разред и одељење

Временска динамика

Одељењске старешине

1.

I1Четвртак  1245– 1345Давид Мандић

2.

IцтУторак  1115– 1205

Надежда Новаковић

3.

IУСреда  940– 1025

Милада Томић

4.

II1Среда  1300– 1345

Жељка Марковић

5.

IIтхтПетак  1210– 1300

Нада Беатовић

6.

IIуПетак  1200– 1300

Слободан Гачић

7.

III1Петак  1300– 1345

Биљана Јањић

8.

IIIЕПонедељак  1210– 1300Нада Новаковић

9.

IIIуЧетвртак  1205– 1250

Војислав Павловић

10.

IV1Среда  1205– 1300

Весна Пешић

11.

IV2Уторак  1205– 1245

Соња Мандић

12.

IVEПонедењак  1245– 1345

Раде Лукић