Екскурзија

Школска 2018-2019. година

Циљ: образовно- сазнајни

 • упознавање ученика са културом, историјом и природним  лепотама градова, проширивање знања о новој култури;
 • у директном сусрету са крајевима доживљавање онога што је теоретски обрађено из књижевности, историје, ликовне и музичке уметности;
 • подизање опште комуникативности, социјалне зрелости и временско- просторне оријентације ученика;
 • унапређење моралног, емоционалног, естетског васпитања.

Задаци: васпитни

 • развијање способности хуманизма, патриотизма, другарства, одговорности, поштења, самосталности и демократичности;
 • упознавање урбаног простора током пута и на одредишту;
 • развијање еколошке свести и љубави према природи;
 • рационално коришћење времена за индивидуалне и колективне шетње, разоноду и друго.

Време реализације: Прво/друго полугодиште

Маршрута: Љубовија – Крушевац – Ниш – Куршумлија – Љубовија

Садржаји:

 • Повезивање стечених знања из књижевности и историје са виђеним;
 • Упознавање природних лепота наше земље;

Носиоци:  Директор, одељењске старешине.

Циљ: образовно- сазнајни

 • упознавање ученика са културом, историјом и природним лепотама;
 • проширивање знања о нашој културикултури;
 • у директном сусрету са овим земљама доживљавање онога што је теоретски обрађено из књижевности, историје, ликовне и музичке уметности;
 • подизање опште комуникативности, социјалне зрелости и временско- просторне оријентације ученика;
 •  унапређење моралног, емоционалног, естетског васпитања.

Задаци: васпитни

 • развијање способности хуманизма, патриотизма, другарства, одговорности, поштења, самосталности и демократичности;
 • упознавање урбаног простора током пута и на одредишту;
 • развијање еколошке свести и љубави према природи;
 • рационално коришћење времена за индивидуалне и колективне шетње, разоноду и друго.

Време реализације: Прво полугодиште

Маршрута: Љубовија – Зајечар – Неготин – Кладово – Доњи Милановац – Љубовија

Садржаји:

 • Упознавање културних и уметничких знаменитости града Неготин, Кладово, Пожаревац;
 • Сазнавање о географским појмовима (Ђердапска клисура)  о природним феноменима (Ресавска пећина) о историји (Хајдук Вељка кућа);

Носиоци:  Директор, одељењске старешине.

Циљ: образовно- сазнајни

 • упознавање ученика са културом, историјом и природним  лепотама Будимпеште;,
 • проширивање знања о народима и њиховој култури;
 •  у директном сусрету са овом  земљом доживљавање онога што је теоретски обрађено из књижевности, историје, ликовне и музичке уметности;
 • подизање опште комуникативности, социјалне зрелости и временско- просторне оријентације ученика;
 • унапређење моралног, емоционалног, естетског васпитања.

Задаци: васпитни

 • развијање способности хуманизма, патриотизма, другарства, одговорности, поштења, самосталности и демократичности;
 • упознавање урбаног простора током пута и на одредишту;
 • развијање еколошке свести и љубави према природи;
 • рационално коришћење времена за индивидуалне и колективне шетње, разоноду и друго.

Време реализације: Прво полугодиште

Маршрута: Љубовија – Братислава – Беч – Будимпешта – Љубовија

Садржаји:

 • Упознавање културних и уметничких знаменитости града Будимпешта;
 • Сазнавање о историји Срба (Сент Андреја);

Носиоци:  Директор, одељењске старешине.

Циљ: образовно- сазнајни

 • упознавање ученика са културом, историјом и природним  лепотама Паралије,
 • проширивање знања о народима и њиховој култури;
 •  у директном сусрету са овим земљама доживљавање онога што је теоретски обрађено из књижевности, историје, ликовне и музичке уметности;
 • подизање опште комуникативности, социјалне зрелости и временско- просторне оријентације ученика;
 • унапређење моралног, емоционалног, стетског васпитања.

Задаци: васпитни

 • развијање способности хуманизма, патриотизма, другарства, одговорности, поштења, самосталности и демократичности;
 • упознавање урбаног простора током пута и на одредишту;
 • развијање еколошке свести и љубави према природи;
 • рационално коришћење времена за индивидуалне и колективне шетње, разоноду и друго.

Време реализације: Прво полугодиште

Маршрута: Љубовија – Паралија – Љубовија

Садржаји:

 • Упознавање културних и уметничких знаменитости Грчке;
 • Посета Српском гробљу Зејтинлик;
 • Упознавање са Метеорима;

Носиоци:  Директор, одељењске старешине.

Галерија слика са екскурзија

X