Јавне набавке

Јавне набавке мале вредности за 2020. годину

2. ЈНМВ – Превоз ученика за 2020. годину (септембар – децембар)

Прва измена План јавних набавки за 2020. годину

1. ЈНМВ – Превоз ученика за 2020. годину (јануар – јун)

План јавних набавки за 2020. годину

Јавне набавке мале вредности за 2019. годину

1. ЈНМВ – Измена и допуна техничке документације за санацију и реконструкцију објекта бр. 1

2. Измена Плана јавних набавки

3. ЈНМВ – Екскурзија ученика за школску 2019 – 2020.

4. Измена Плана јавних набавки за 2019. годину

5. Набавка опреме за образовање

6. Превоз ученика за 2019. годину

7. Набавка угља за огрев за потребе Средње школе “Вук Караџић” Љубовија