Одељењске старешине

Школска 2018 - 2019.

Р.бр.Име и презимеОбразовни смерРазред и одељење
1.Марко МедићГимназијаI1
2.Давид МандићГимназијаI2
3.Данијела ВујићЕкономски техничарIЕ
4.Слободан ГачићУгоститељ- куварIУ
5.Весна ПешићГимназијаII1
6.Надежда НоваковићГимназијаII2
7.Драгана АрсићЕкономски техничарIIЕ
8.Милија ВасићУгоститељ – куварIIУ
9.Слободанка ВасићГимназијаIII1
10.Биљана ЈањићГимназијаIII2
11.Нада НоваковићЕкономски техничарIIIЕ
12.Милош ВасићУгоститељ- куварIIIУ
13.Зорица ПавловићГимназијаIV1
14.Жељка МарковићГимназијаIV2
15.Нада БеатовићЕкономски техничарIVЕ
X