Одељењске старешине

Школска 2018 - 2019.

Р.бр. Име и презиме Образовни смер Разред и одељење
1. Марко Медић Гимназија I1
2. Давид Мандић Гимназија I2
3. Данијела Вујић Економски техничар IЕ
4. Слободан Гачић Угоститељ- кувар IУ
5. Весна Пешић Гимназија II1
6. Надежда Новаковић Гимназија II2
7. Драгана Арсић Економски техничар IIЕ
8. Милија Васић Угоститељ – кувар IIУ
9. Слободанка Васић Гимназија III1
10. Биљана Јањић Гимназија III2
11. Нада Новаковић Економски техничар IIIЕ
12. Милош Васић Угоститељ- кувар IIIУ
13. Зорица Павловић Гимназија IV1
14. Жељка Марковић Гимназија IV2
15. Нада Беатовић Економски техничар IVЕ
X