Помоћно особље

Помоћно техничко особље стара се о одржавању школског простора, дворишта, а ложачи домари о техничкој исправности парног грејања и дугих просторија. За свој рад су директно одговорни директору и секретару. Брину се о безбедности објекта.

На овим пословима у Средњој школи “Вук Караџић” ангажовано је укупно 6 запослених:

  • Пешић Душан – Домар
  • Радивојевић Драган – Домар
  • Ђокић Босиљка – Помоћни радник
  • Недељковић Зорица – Помоћни радник
  • Илић Мирјана – Помоћни радник
  • Станчић Светлана – Помоћни радник
  • Лазић Милка – Помоћни радник
  • Којић Александар – Извршилац за одржавање рачунара