Реч директора школе

Част је и привилегија бити на челу ове школе која има дугогодишњу традицију. Истовремено, то је обавеза, одговорност, али и изазов да у свакодневном раду унапређујемо наставу и учење у складу са потребама ученика.

Квалитетно образовање помаже нам да сагледамо свет око себе, доносимо праве одлуке и да  искористимо шансе које нам се пружају. Наставићемо да сви заједно обезбеђујемо средину у којој настава и ваннаставне активности подстичу креативно учење, стицање функционалних знања, развијање вештина и усвајање здравих животних стилова, да негујемо другарство, искреност, хуманост и толеранцију и да унапређујемо наш партнерски однос.

Уважени родитељи, ваша улога у развијању вредносних ставова о школи има велики значај. Ученици треба да доживе школу као свој други дом и да се осећају пријатно и безбедно. Морамо изградити поверење и на том принципу решавати сва питања у интересу ученика и школе, уважавајући различите ставове, мишљења и добронамерне сугестије. Позивам вас да отворено и аргументовано говорите о раду школе, да покрећете иницијативе, узмете учешће у активностима школе и преузмете део одговорности за њен рад.

Драги ученици, наставите да свакодневним радом и залагањем напредујете ка остварењу својих снова, а знање које стекнете у школи нека вам буде средство за постизање жељених циљева.

Нада Беатовић, директор школе