Наши матуранти образовног профила економски техничар, боравe у хотелу “Црни врх” на Дивчибарама. У оквиру блок наставе, ученици ће имати могућност да теоријско знање, вештине и технике унапреде у реалним условима.