Ознака: семинар

Семинар „Мултимедијални садржаји у функцији образовања”

Данас је у нашој школи одржан Семинар „Мултимедијални садржаји у функцији образовања“. Циљ семинара је подстицање наставника на увођење и примену савремених достигнућа информационо комуникационе технологије у образовни процес, као и оспособљавање наставника за даље самостално напредовање и истраживање могућности ИКТ-а. Коришћење дигиталних технологија помаже наставнику да мотивише и укључи ученике у наставни процес, унапреди […]

Више

Семинар у нашој школи

Дана 24.12. и 25.12.2016. године у нашој школи је одржан семинар “УСАВРШАВАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА ЗА САВРЕМЕНО ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА“. Теме семинара су биле: Оцењивање између теорије и праксе; Оцењивање засновано на стандардима; Елементи оцене; Планирање оценивања; Закључивање и давање повратне информације. Аутори и реализатори семинара су Светлана Димитријевић и Гордана Марковић Сакић. Семинару је присуствовало 30 […]

Више

СЕМИНАР МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Дана 25.12. и 26.12.2015. год. у нашој школи је одржан семинар “МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА – БАЗИЧНИ НИВО“ који се реализује за област Општа питања наставе, а обезбеђује развијање компетенција за поучавање и учење и приоритетан је за област јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем. Теме семинара су биле: Креирање подстицајне клима за учење […]

Више

ИЗЛАГАЊЕ СА СЕМИНАРА

Дана 03.12.2015.године у оквиру Интерног стручног усавршавања реализовано је излагање са семинара. Излагачи су биле: Драгана Арсић, професор економске групе предмета, и Мирјана Милановић, педагог, а циљ је био да се присутним колегама пренесу знања и искуства стечена на семинару који ји одржан 28. и 29.11.2015. године у Београду на тему „Обука за наставнике стручних школа“. Теме које су овом […]

Више

АКТИВНО УЧЕЊЕ

У нашој школи је  одржан семинар под називом Активно учење. Овај програм се развија и постоји већ више од 10 година, уз подршку УНИЦЕФ-а и Министарства просвете. Циљ програма јесте осавремењивање наставног процеса, кроз промену положаја детета у школи, путем нових и савремених метода рада у настави помоћу којих ученик постаје активан субјект у стицању […]

Више