ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Упис ученика у први разред обавиће се 9. и 10. јула 2020. година од 8:00 – 15:00 часова. Приликом доласка у школу на упис, ОБАВЕЗНО ЈЕ НОШЕЊЕ ЗАШТИТНЕ МАСКЕ, дезинфекција руку на улазу у школу и прелаз преко дезобаријере, такође на улазу у школу.

Моле се ученици да обавезно донесу сва потребна документа.

Документа потребна за упис су:

  1. Сведочанства 6, 7. и 8. разреда (ученици из Репубике Српске – 7, 8. и 9. разреда)
  2. Сведочанство о завршеној Основној школи (плави образац)
  3. Уверење да је ученик/ца изашао/ла на завршни испит (плави образац)

У школу ће улазити по један ученик, како би се избегла већа окупљања и гужве, а све у циљу заштите и ученика и запослених.  

Упис од ове школске године може да се обави на један од следећа два начина:

  1. коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе, када се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, а у складу са прописима о заштити података о личности. Попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, родитељ/други законски заступник уноси податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге еУпис, а проверу потребних чињеница у складу са законом овлашћено лице ће спровести приступом постојећим евиденцијама по службеној дужности, на исти начин као и за ученика који ради уписа дође у школу. Уколико је упис успешан, родитељ ће бити обавештен о томе. Уколико упис није успешан родитељ се обавештава да је неопходно да се ради уписа обрати школи, када је потребно проверити све унете податке, као и податке који су дохваћени из службених евиденција, те отклонити недостатке и ученика уписати у школу.
  2. непосредно у школи, када подносе прописану документацију (нема потребе да доносе следећа документа: Извод из МК рођених, лекарско уверење – прибављају се по службеној дужности у електронском облику коришћењем услуге еУпис).

Напомињемо да су сва потребна документа за упис ученика у први разред средње школе дефинисана Конкурсом.