ОБАВЕШТЕЊЕ – УПИС

Упис ученика у средње школе планиран је за 3. и 4. јул од 8⁰⁰ до 15⁰⁰ часова. Упис може бити електронски или непосредно у средњој школи.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

Пријава за упис (добија се у школи)

Оригинално уверење о положеном завршном испиту,

Оригинално сведочанство о завршеном основном образовању

Оригинална сведочанства о завршеном VI, VII и VIII разреду

Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова који су прописани за образовни профил за који се конкурише (Потребно за образовни профил економски техничар и кувар)

Календар активности за наредне дане:

субота, 01.07. од 08 чПровера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи)

субота, 01.07. од 08 до 15 чПријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи)

недеља, 02.07. до 08 чОбјављивање коначне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту

понедељак, 03.07. до 08 чОбјављивање коначних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

понедељак, 03.07. до 08 чОбјављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

понедељак, 03.07. од 08 до 15 чПопуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи)

понедељак-петак03-07.07. до 15 чПодношење пријаве за упис у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга)

понедељак и уторак, 03.- 04.07.од 08 до 15 чПодношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

уторак, 04.07. до 24 чОбјављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу

среда, 05.07. до 08 чОбјављивање преосталих слободних места после другог уписног круга

среда, 05.07. од 08 до 15 чПодношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе