ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ „ОСИГУРАЊЕ“

У петак, 17.01.2020.године у нашој школи је одржано предавање из области осигурања. Ученици III и IV разреда образовног профила економски техничар су на предавању истакли значај осигурања са аспекта појединца, привреде,али и важност осигурања ученика у школи, као и функције осигурања.

Циљ предавања је да ученици схвате да је осигурање у савременом свету економска потреба, али и да је смисао осигурања да обезбеди економску сигурност, односно заштиту лица и имовине од последица настанка штете.

Предавање су припремили и организовали ученици III и IV разреда образовног профила економски техничар и професори Драгана Петровић и Данијела Вујић.