Радна акција

19.04.2019. године ученици I – 1 су у току часа Образовање за одрживи развој организовали радну акцију чишћења школског дворишта. Својом акцијом су указали на неке од основних циљева одрживог развоја, као што су заштита животне средине и смањење загађености. Надамо се да ће својим поступком пробудити еколошку свест и код осталих ученика, тако да више чувају своју средину.

проф. Милена Пуртић

X