Рециклажа и њен значај

Ученици друге године гимназије на часовима образовања за одрживи развој су научили шта је рециклажа и колико је она значајна за животну средину. И они сами су дали свој допринос рециклирајући. Уместо да баце неке материјале, они су направили предмете који им могу бити од користи или могу улепшати њихову околину. У прилогу можете видети њихове радове и презентације.

проф. Милена Пуртић