УПИС – ШКОЛСКА 2023/24. ГИМНАЗИЈА – ОПШТИ СМЕР

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

НАЈБОЉА ПРИПРЕМА ЗА СТУДИЈЕ БИЛО КОГ ПРОФИЛА

ВЕЛИКА ПРОЛАЗНОСТ НА ПРИЈЕМНИМ ИСПИТИМА НА ФАКУЛТЕТИМА

ДВА СТРАНА ЈЕЗИКА

ИСТРАЖИВАЧКА И ПРОЈЕКТНА НАСТАВА У ОКВИРУ ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА

ШИРОК СПЕКТАР ЗНАЊА И ВЕШТИНА ИЗ СВИХ ПРЕДМЕТА

ОДЛИЧНА ПОДЛОГА ЗА БУДУЋЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ НАДОГРАДЊЕ И УСАВРШАВАЊА

ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ИМАЈУ ШИРОК ОПСЕГ ИНТЕРЕСОВАЊА

ЗАСТУПЉЕНИ ПРЕДМЕТИ ПРИРОДНИХ И ДРУШТВЕНИХ НАУКА