УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

Упис ученика у први разред за школску 2020/21. годину обавиће се у среду и четвртак,  8. и 9. јула 2020. године у времену од 8:00-15:00 часова у просторијама школе.

Према конкурсу за упис ученика у први разред за школску 2020/21. годину који је објавило Министарство просвете, науке и технолошког развоја наша школа уписује ученике у следеће образовне профиле:

  1. Гимназија – oпшти смер, 1 одељење, 30 ученика
  2. Економски техничар, 1 одељење, 30 ученика
  3. Кувар/Конобар, комбиновано одељење, 15/15 ученика

Документа потребна за упис су:

  1. Сведочанства 6, 7. и 8. разреда (ученици из Репубике Српске – 7, 8. и 9. разреда)
  2. Сведочанство о завршеној Основној школи (плави образац)
  3. Уверење да је ученик/ца изашао/ла на завршни испит (плави образац)
  4. Извод из матичне књиге рођених
  5. Лекарско уверење (за образовни профил Економски техничар и Кувар)

Добро нам дошли!